Menu

Danske Nationalister klar til likvidering og Borgerkrig

 

P77 har været undercover i flere hemmelige og lukkede højreradikale grupper på Facebook og kan afslører at mange højreradikale er klar til Borgerkrig og likvidering af politiske modstanderer.

 P77 har fulgt debatten over et par måneder i de hemmelige og lukkede højrenationale grupper og i takt med at flytningestrømmen bevæger sig over den danske grænse, er tonen fra de højrenationale blevet mere rå og ekstrem. Det er ikke blot muslimer og flygtninge der er fjenden. Fjenden er først og fremmest enhver danskere der støtter op om det man i disse kredse opfatter som "støtte til masseindvandring og befolkningsudskiftning".

 

I hemmelige grupper hvor medlemmerne kan tale mere frit sammen, er det ikke ualmindeligt at der skydes skarpt med ord som landsforræder, likvideringer og skud for panden efter politiske modstanderer og venstrefløjens politikerer.

Morten Jacobsen håber at det er ham som får æren af at dræbe Zenia Stampe fra Det radikale venstre.

.

Ove L N Christensen vil gerne se "fremmed venlige" politikere blive hængt i træer og i telefonpæle.

 

Eksempel på at fotos af ideologiske modstandere deles i hemmelige grupper og der opfordres til at medlemmerne udøver chikane f.eks sender grove og truende chatbeskeder til den omtalte.

I den lukkede gruppe for den højreradikale forening Den danske forening, ser mange af medlemmerne den igangværende flygtningesituation, som et tegn på at der er ved at ske en befolkningudskiftning hvor de "oprindelige" er ved at blive udskiftet med muslimer fra Mellemøsten og Afrika.

Befolkningsudskiftningen er ifølge mange på den yderste højrefløj, del af en hemmelig plan som EU og såkaldte "kulturmarxister" har lagt. Ifølge de højreradikale så går EUs hemmelige plan (antimuslimske Eurabia konspirationen) i grove træk ud på at samle samtlige EU lande i en slags delstats-union.

For at fremme at det sker har EUs -de såkaldte kulturmarxister, i al hemmelighed aftalt at lade muslimer sive ind i de euroæiske lande, for at ødelægge det enkelte landes samfundsstruktur og nationale samhængskraft. Når landende så befinder sig i borgerkrig og kaos, vil EU træde til og gøre landet til en stat i EU Unionen. Alt dette betyder ifølge de højreradikale at Danmark vil miste sin selvbestemmelse og ende som en uselvstændig stat i en slags Forenet Europa Stats- Union.

Kulturmarxister er et kunstigt begreb stærkt højreorienterede, bruger om personer der har en liberal, humanistisk og globalistisk tilgang til samfundet og til politik.

Den norske terrorist Anders Behring Breiviks terrorhandlinger var rettet mod norske "kulturmarxister".
Eurabia tilhængerne mener at kun via en Nationalkonservativ Borgerkrig kan man få sat en stopper for EU og deres planer.

I den Nationalkonservative Borgerkrig skal samtlige fraktioner på højrefløjen gå sammen f.eks skal både antijødiske nazister og pro-zionistiske kræfter fra steder som Trykkefrihedsselskabet, deltage side om side i Borgerkrigen. Den norske nyfascist og blogger Peder Are Nøstvold Jensen aka Fjordman, omtaler i flere af sine tekster netop nødvendigheden af en national samling af højrefløjens fraktioner. Mange på den danske højrenationale fløj deler holdninger med norske Fjordman.


Når den Nationalkonservativ Borgerkrig går igang vil Danmark blive befriet for "landsforrædere". Det betyder at alle politikere der har været med til at lukket flygtninge og muslimer ind i Danmark og alle der har støttet op om "lanforrædernes" politik - vil blive dømt for landsforræderi og henrettet eller deporteret fra Danmark.

 

Igor Tomaszewski står klar med nakkeskud når flygtninge ankommer til Hovedbanegården i København.

 

Lars tager på flygtningejagt ved dansk/Tysk grænse for at fange flygtninge. I sin hemmelige gruppe opdater han sine medlemmer om opstarten af "Borgerkrigen"

Cara Skov Sommer opfordrer til at man bomber asylcentre og skyder folk der boer i danske Ghettoer.

 

I forberedelserne til den Nationalkonservative Borgerkrig spiller Internettet en stor rolle.

I små hemmelige Facebookgrupper - der kun kan ses hvis man er blevet inviteret til gruppen, bliver der koordineret møder mellem personer som er blevet "renset" af særligt udvalgte personer, hvis opgave er at undersøge dem der gerne vil videre i systemet.

Skal man være aktiv i en hemmelig gruppe skal man ansøge ved at indsende en videooptagelse til admin af gruppen.

Når man skal "renses" får man besked på at indsende en videooptagelse af sig selv. Videooptagelsen skal være af en optagelse af ens person og man ska kunne høre personen fortælle lidt om sig selv og om hvor i landet man boer.


I nogen grupper skal man fremvise sit CPR kort eller Pas. Dem der ikke vil fremsende en videooptagelse eller vise Pas og CPR kort afvises og blokeres.

Når man er blevet afvist og blokeret kommer man på listen. Listen er en liste med navne på samtlige personer som ikke er blevet sikkerhedsgodkendt.

Listen er et projekt som en særlig Admin- gruppe står for.

I Admin-gruppen deltager adminis fra de største højreradikale grupper på Facebook. Det betyder ofte at er man blevet blacklistet i en gruppe, så har man svært ved at opnå medlemskab i andre lukkede eller hemmelige grupper.


Når det lykkedes en at blevet godkendt til en hemmelig gruppe, bliver man kontaktet via chatten og inviteret til et møde.


Mødet kan være et socialt arrangment, hvor man vil møde ligesindet i ens lokalområde, eller et kort intromøde hjemme hos en selv.

Målet er at oprette lokale modstandsceller der kan deltage i "Modstandsarbejde" eller "sabotage" mod fjenden.
Modstandsarbejde kan være at indsamle data på politiske modstandere, eller fremstiling af propaganda.

Sabotage kan være hærværk på et lokalt Asylcenter eller fremsendelse af truselsbreve til lokale antiracister, eller politikere på Venstrefløjen.

En del i disse hemmelige grupper har adgang til våben.

Forbavsende mange har Jagttegn, er medlemmer af Hjemmeværnet eller af en Skytteklub.
Andre er hjemvendte soldater. Blandt de hjemvendte soldater, er der også soldater der arbejder indenfor det danske forsvar og har dermed adgang til våben.

Politiets Efterretningstjeneste PET advarer i sin seneste rapport om at der findes folk på den yderste højrefløj der både er i stand til at begå alvorlig skade på deres politiske modstanderer og at der er folk i miljøet som har adgang til våben og kan bruge dem.

 

En kommentar fra gruppen Den danske forening.

 

 

 

Artiklen bygger på dokumentation indhentet fra flere lukkede eller hemmelige grupper på Facebook.

For at beskytte vores kilder har vi valgt ikke at offentliggøre navne eller profiler, der har været anvendt til at infiltrerer de højreradikale grupper.

 

Vær med i debatten

Log In

Log in with Facebook

Forgot your password? / Forgot your username?